Het milieubeleid is een vast onderdeel van het ondernemingsbeleid en richt zich daarbij op het voltallige personeel van de firma WINI-kantoormeubelen. Het milieumanagementsysteem heeft daarbij tot doel alle werkzaamheden die uitwerking hebben op de aspecten van het bedrijfs- en maatschappelijk milieubeleid voortdurend te controleren en te verbeteren.

Het door WINI in praktijk gebrachte milieumanagementsysteem is gebaseerd op de eisen van de DIN EN ISO 14001-norm en de Europese Eco-Audit EMAS III. Alle handelingen binnen de onderneming moeten dienovereenkomstig aan de geldende wetten en verordeningen aangepast worden.

De verantwoording voor de jaarlijkse controles van verschillende gegevens en verbruikshoeveelheden die betrekking hebben op alle medewerkers, ligt bij de bedrijfsleiding en het management en dient ertoe om grondstoffen te besparen, het energieverbruik te optimaliseren of de hoeveelheden afval te reduceren. Fundamenteel zijn alle medewerkers verplicht de wettelijke voorschriften en de milieurichtlijnen van het milieumanagementsysteem in praktijk te brengen en zich daaraan te houden. 

Verder naar de milieurichtlijnen

Certificaten voor download

 

 

Meer informatie over het milieu- managementsysteem en de Duitse DQS GmbH.
Hier kunt u uw Imagefolder downloaden.
Of per e-mail, telefoon of fax: We kijken ernaar uit van u te horen.
Disclamer · Sitemap · Deutsch  · English     © WINI
Start · Bedrijf · Milieuduurzaamheid